Folk og slekt i Røyken

“Folk og slekt i Røyken” er et manuskript forfattet av Røyken Historielags tidligere medlem Jan O Helness, som gikk bort 1. august 2011. Helness var levende opptatt av lokalhistorien vår, og til tross for sviktende helse de siste årene arbeidet han stadig med dette stoffet. Noen måneder før han døde fikk Slekts- og gårdshistoriegruppa i Røyken Historielag oversendt dette manuskriptet, som må betraktes som et utkast til en slekts- og gårdshistorie for Røyken.

Manuskriptet, som består av mer enn 880 A4-sider, tar for seg gårder og plasser i bygda i alfabetisk rekkefølge, og inneholder opplysninger om eiere og beboere fra de tidligste skrevne kilder og fram til ca 1875.

Røyken Historielag takker familien for at de har gitt sitt samtykke til at dette manuskriptet kan legges ut på nettsidene våre.

Opplysningene i dette manuskriptet kan fritt brukes privat og i forskningsøyemed mot oppgivelse av kilden. Kommersiell bruk, herunder opptrykk, er bare tillatt med rettighetshavernes samtykke. Henvendelse om dette kan skje til Røyken Historielag.

Klikk her for å lese manuskriptet og her for å se innholdsfortegnelsen

Killingstads "Røken Bygd"

Er du interessert i boken til Killingstad, Røyen Bygd? Klikk på linken under

https://www.nb.no/items/af1989780189e25c0530b6045aca0f1e?page=45&searchText=r%C3%B8yken%20bygd