Ole Kjølen – leder  Tlf 41 00 73 53

Bjarne Kjos - Fra Gullhaug til Røyken kirke

Martin Aasgaard - Fra Røyken kirke til Grodalen

Geir Thorsøe - Fra Grodalen til toppen av kleivene

Ole Nicolay Wahl - Fra Grodalen til toppen av kleivene

Harald Melvold - Fra toppen av kleivene til Portnerstua, Slemmestad