Røyken Historielag

Røyken Historielag gjør en viktig frivillig innsats for lokalsamfunnet, storsamfunnet og kommende generasjoner. Ved å registrere og informere om kommunens arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer, ivareta bygninger, redskaper, skrifter og bilder fra svunnet tid og fortelle enkeltmenneskers historie gjennom intervjuer publisert i lagets årbøker og i medlemsbladet Bygdemagasinet. Gjennom dette arbeidet medvirker laget til at nye generasjoner settes i stand til å føre en nødvendig og skapende dialog med fortiden.

Nyheter

NYTT SMIEKURS PÅ HERNESTANGEN

Røyken Historielag arrangerer nytt smiekurs i smia vår på Hernestangen i mai; mandag 13., tirsdag 14. og onsdag 15. mai fra 18.00 til ca 21.30. Kursavgift er kr 3.500, pr deltager inkl materialer og utstyr.

Les mer

Medlemstur til Hvaler kulturvernforening

Invitasjon til tur for medlemmer av Røyken Historielag til Hvaler kulturvernforening lørdag 13. april. Turen går med privatbiler fra Kornmagasinet kl. 09.00. Påmelding pr. mail til: m-kriha@online.no innen onsdag 27. mars. Plassbegrensning. Førstemann til mølla gjelder.

Ved påmelding må vi ha navn på deltagerne, telefon og epostadresse, samt om du disponerer bil og har plass til hvor mange passasjerer.

Les mer

Utstilling av Åros-keramikk

Røyken Historielag arrangerer en utstilling med Åros keramikk fra lørdag 9. til søndag 17. mars. Blant annet er et tjuetalls gjenstander på utlån fra Asker museum med i utstillingen. Selvfølgelig holdes utstillingen i den gamle fabrikkbygningen i Åros.

Les mer

Sakspapirer til Årsmøte 2024 i Røyken Historielag

Det innkalles til årsmøte torsdag 21. mars kl 19 00 i Kornmagasinet. Vedlagt finner du alle saksdokumentene.

Les mer

Rekrutteringsmøte 11. januar

Frivillig arbeid i Historielaget er interessant, givende, samfunnsnyttig og sosialt. Kom til Kornmagasinet torsdag 11. januar for å høre om alt det spennende vi er involvert i.

Les mer

Minneord Cato Lund Christoffersen

Bare en måned etter at vi tok farvel med vårt æresmedlem Frøydis Christoffersen, må vi igjen hedre en støttespiller som har gått bort. Ektefellen til Frøydis var Cato Lund Christoffersen. Han døde på Bråset bo og omsorgssenter 28. november 2023, nøyaktig en måned etter sin hustru.

Les mer

Julemøte i Kornmagasinet 7. desember kl 19.00 om Orknøyene

Torsdag 7.desember kommer Christen Ræstad til medlemsmøtet vårt.(medlemskap kan tegnes for 2024). Ræstad vil holde et foredrag om Orknøyene som har en lang og tett tilknytning til Norge, noe ikke minst stedsnavnene vitner om. Flagget er nesten identisk med det norske, men gulfargen i det nordiske korset viser den skotske tilhørigheten.

Les mer

Røykenkalenderen for 2024 har kommet

Røyken-kalenderen har en samling av flotte, gamle fotos fra alle tettstedene, de fleste mer enn 100 år gamle. Ja da, vi vet at folk i dag har kalendere på telefonen ol, men det er noe helt unikt å ha en papirkalender hengende på veggen som prydes av bilder fra gamle dager. De gamle fotoene er restaurert og har en meget god kvalitet – alderen tatt i betraktning.

Les mer

Åpent møte om produksjon og eksport av is

Åpent møte om produksjon og eksport av is på Nærsnes grendehus mandag 20. november kl. 1800:

Les mer

Kniv er ikke bare en kniv...

En kniv er mer enn bare et blad, et skjefte og en slire. Det fikk vi høre da Knivklubben i Røyken hadde temamøte på Kornmagasinet i regi av Historielaget mandag 13. november.

Les mer
« Forrige 1 2 3 4 ... 11

Aktiviteter

NY PRIS på gave til de som har alt

NY PRIS! - Kjøp to bind av «Bygda og menneskene» for kr 250,-. 

Les mer