Nærsnesalbumet – Bilder fra gamle Nærsnes

Dette albumet ble utgitt i 1983 av Vigdis Jacobsen, Karin Seljevold, Anneliese Matt og Unni Tveten Efjestad etter et møysommelig innsamlingsarbeide og en utstilling i 1979.

Det begynner å bli vanskelig å få fatt i dette albumet, og vi er svært glad for at vi har fått tillatelse til å legge det ut på historielagets hjemmeside. Røyken Historielag takker for dette.

Opplysningene i albumet kan fritt brukes privat og i forskningsøymed mot oppgivelse av kilden. Kommersiell bruk, herunder opptrykk, er bare tillatt med rettighetshavernes samtykke. Henvendelse om dette kan skje til Røyken Historielag.

Klikk her for å se albumet.

Den som vil være pirkete finner nok noe å sette fingeren på. Dette har vi sett bort fra. Albumet er først og fremst et imponerende stykke arbeid.