Ønsker du å leie Kornmagasinet?

Festlokalet har kapasitet til 40 gjester.

Bestilling av Kornmagasinet skal gjøres elektronisk. Følgende opplysninger må med:

Fullt navn

Epostadresse

Telefonnummer

Adresse med postnummer

Ønsker leie fra dato til dato

Opplysningene sendes pr epost til Jon Grette:  jon.grette@online.no

Du får tilbakemelding etter noen dager om lokalet er ledig. Betaling skjer på forhånd. Ved avbestilling innen 14 dager refunderes 50 prosent av beløpet. Avbestilling senere enn 14 dager før leiedato refunderes ikke.

Fra 1. august 2024 gjelder følgende satser:

a. kveldsutleie mandag, tirsdag, onsdag: kr 600,-.

b. Hel ukedag mandag, tirsdag, onsdag, fredag: kr 1000,-.

c. Helg fra fredag kl 19.00 til søndag kveld: kr 4000,-.

d. Halv helg - fredag/lørdag kl 19.00 til lørdag/søndag kveld: kr 2500,-.

Leieavtaler som allerede er inngått for 2024, beholder gamle satser.

Torsdagene er Kornmagasinet reservert Historielagets egne møteaktiviteter.