Røyken Historielags grafiske profil

Grafisk profil handler om å være seg selv lik. Ved å bruke Historielagets logo, farger og andre profilelementer konsekvent, etablerer vi en sammenheng mellom vår visuelle tilstedeværelse og laget.

Historielagets grafiske profil består av logo, farger, typografi, og maler for oppsett. Bevisst og konsekvent bruk av profilen er avgjørende for å tydeliggjøre Historielaget som avsender. Profilen skal derfor brukes på alt av lagets materiale, eksempelvis: brevark, annonser og brosjyrer, samt på nettsider og på sosiale medier.

Sørg for at du bruker profilens elementer slik designmanualen beskriver det. Da bidrar du til å gjøre vår grafisk profil effektiv.

Kontakt oss på post@historielaget.no ved behov for originaler.

For å se vår grafiske profil, klikk her