Leder Per Olav Berg
Gaupeveien 22 - 3470 SLEMMESTAD. Tlf: 90 85 85 32
E-post: po@pob.as

Nestleder Bjørn Auke, tlf 90 50 52 25

Kasserer (konst) Tom Harald Opsahl, tlf 97 18 04 01

Sekretær, Rune Svensson, tlf 90 56 96 22

Styremedlem Arne Edvard Torvbråten, tlf 90 15 06 54

Varamedlem Bernt Otto Hauglin, tlf 91 36 62 80

Varamedlem (konst) Frøydis Heimdal, tlf 97 00 10 00

Varamedlem (konst) Elisabeth Kjellin, tlf 95 40 62 05