Røyken Historielag gjør en viktig frivillig innsats for lokalsamfunnet, storsamfunnet og kommende generasjoner.

Ved å registrere og informere om kommunens arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer, ivareta bygninger, redskaper, skrifter og bilder fra svunnet tid og fortelle enkeltmenneskers historie gjennom intervjuer publiser i lagets årbøker og i medlemsbladet Bygdemagasinet.

Gjennom dette arbeidet medvirker laget til at nye generasjoner settes i stand til å føre en nødvendig og skapende dialog med fortiden.