Per Olav Berg- leder Tlf: 90 85 85 32 - epost: po@pob.as

Undergrupper:

Fagansvarlig museale objekter: Per Olav Berg, Bjørn Eric Hansen, Amund Kjeldstad

Digitale formidlingsløsninger: Victor Iversen, Frøydis Heimdal, Arne Myrvang, Ragnhild Ølstad

Dugnadsgruppe: Kristian Fjell, Odd Rønning, Per Bruksås, Guttorm Grundt, Kai Sivertsen, Ingrunn Bergem

Formidling: Unni Rolfsnes, Mette Ølstad

Blåhella: Jan Ølstad, Per Aalmo, Sindre Festø, Jan Erik Næss, Arild Strøm, Hanne Strøm