Hederstegn til Ove Midtsem

Publisert dato: 9. mars, 2018

Ove Midtsem fikk Røyken Historielags Hederstegn 2018. Grunnet sykdom kom han ikke på årsmøtet, og leder av museumskomiteen, Bjørn Eric Hansen, tok i mot prisen på hans vegne.

I forbindelse med Museumskomiteens ukentlige møter fikk Ove Midtsem overrakt hederstegnvasen med inskripsjoner og diplom av styreleder 22. mars.

Styret i Historielaget bifalt Hederstegnsrådets innstilling, der det pekes på at årets kandidat er relativt fersk i Historielaget. Han ble medlem i 2006 og kom inn i Museumskomiteen i 2008, hvor han har gjort en stor innsats, foreløpig i 10 år.

"Ove Midtsem har i disse årene alltid bidratt svært aktivt i arbeidet. Han er meget snekkerkyndig og har bidratt sterkt til at vi har fått gjort de omfattende arbeidene som er utført på låven, på Gjellumstua og på Kornmagasinet.  Ove ser alltid det som skal gjøres, og gjør jobben uten at noen må dirigere han. Videre tar han gjerne med seg gjenstander hjem og kommer neste gang med dem ferdig pusset, reparert eller klargjort.

Ove er også alltid positiv hvis det er andre arrangementer som trenger bistand. Han stiller opp på Røykenmila og på Vinterleik. Ove har også deltatt aktivtt i Hernestangens del av skoleprosjektet "Røyken forteller". I tillegg har han blant annet laget et antall egne spaserstokker for Oldtidsmarsjen med Oldtidsmarsjens emblem, til salgs for laget.

Ove Midtsem er på bakgrunn av ovenstående en meget verdig kandidat til å motta Røyken Historielags hederstegn."