Formannskapet sa ja til smia

Publisert dato: 28. mai, 2018

Et enstemmig formannskap sa tirsdag 5. juni  ja til å innvilge søknaden fra Røyken Historielag på kr 160.000,-.. Fra før har Kulturutvalget også støttet prosjektet enstemmig.

Beløpet skal brukes til grunnarbeid, støp av såle og dekning av byggesaksgebyr for gårdsverkstedet med smie som Historielaget vil bygge ved siden av Gjellumstua på Hernestangen.

- Kommunestyret skal i sitt første møte vedta tertialbudsjettet, der denne bevilgningen inngår. Vi har en god følelse, sier leder Per Olav Berg i Historielaget.

Prosjektet er byggemeldt og er til behandling i kommunen nå. Det er mye jobb med formaliteter, som nabovarsler og dispensasjonssøknader.

- Vi har håp om å få prosjektet byggesaksgodkjent slik at vi kan starte byggearbeider etter sommerferien. Vi er lovet solid økonomisk hjelp fra byggevareleverandøren Carlsen Fritzøe Handel, der CF Norløff i Drammen er ett av 25 varehus i den private byggevarekjeden. CF Norløff leverer byggevarer til svært reduserte priser.

Prosjektet skal gjennomføres på dugnad, så vi er svært interessert i å få med folk som kan bistå oss med å få tett bygg før høststormene, sier Berg.