Om juletradisjoner på julemøtet 2018

Publisert dato: 29. oktober, 2018

Torsdag 6. desember inviterer Røyken Historielag til sitt tradisjonelle julemøte på Kornmagasinet kl 19.00. Kvelden er viet gamle juletradisjoner og kåsør er konservator Geir Thomas Risåsen (57) ved Norsk Folkemuseum.

 

På julemøtet vil Risåsen fortelle om gamle juletradisjoner, både de som etter hvert har forsvunnet, og om de gode gamle som fortsatt holdes i hevd. Hvordan oppsto dem – hvor kom disse tradisjonene fra?

Risåsen vil gjerne høre om noen i forsamlingen har juleminner og tradisjoner de ønsker å dele. På folkemuseet er han særlig engasjert i eldre by- og embetsmannskultur, samt jul- og påsketradisjoner. Så her er det bare å gå i tenkeboksen å finne frem minner om det besteforeldre eller andre har fortalt om juletradisjoner, som kanskje har gått i glemmeboken hos andre.

 

Geir Thomas Risåsen er en norsk kunsthistoriker og sakprosaforfatter. Han tok magistergraden i 1993 med «Recidensen paa Ejdsvold. Carsten Anker og Eidsvoll Verk 1794-1823.».Risåsen har arbeidet med kulturminnevern og restaureringsprosjekter og er i dag konservator ved Norsk Folkemuseum. 

Gjennom Riksantikvaren var Risåsen delaktig i den omfattende restaureringen av Det Kongelige Slott. Han har også vært konservator for Eidsvollsbygningen. Gjennom sitt arbeid har Risåsen bidratt med vesentlig ny kunnskap om disse sentrale anleggene i norsk historie.