Vi trenger flere

Publisert dato: 2. januar, 2023

Mandag 9. januar kl 18.00 inviterer Røyken Historielag til informasjonsmøte på Kornmagasinet. Vi trenger flere som kan tenke seg å bidra til driften av Historielaget.

Vi har behov for flere frivillige. Aktiviteten vår øker. Vi er inne i en tid med digitalisering både innen drift og formidling. Og noen av våre tillitsvalgte gir seg grunnet høy alder. På informasjonsmøtet vil vi fortelle om alt det interessante og spennende som skjer i Historielaget, og hva det innebærer å bli en del av oss, og hvilke egenskaper det er behov for.

I Røyken Historielag er det mulighet til å delta med en rekke ulike arbeidsoppgaver. Vi er et aktivt historielag med en allsidig virksomhet, som gjør en frivillig innsats for lokalsamfunnet i tidligere Røyken kommune. Vi tar vare på og formidler informasjon om vår felles lokalhistorie gjennom flere grupper:

Blåhella kystsamling - Bygdemagasinet - Bygdesamlinger - Digital formidling - Facebook - Hjemmeside - Hernestangen - Interaktiv skilting - Kornmagasinet - Kyststien - Lokalhistoriewiki - Oldtidsveien - Oldtidsmarsjen - Røykenkalenderen - Skjøtsel - Slekts- og gårdshistorie - Ung - Temamøter - Turer - Lokale vandringer -Årbok

Vi har sikkert en arbeidsoppgave som vil passe deg!

Bildet viser Hernestangen sommeren 2020, med den nye smia midt i bildet.