Vi feirer 50 år.

Publisert dato: 20. januar, 2017

tekst & foto bjørn auke

På årsmøtet i Røyken Bondelag den 23. november 1965 ble det valgt en komite som fikk i oppdrag å forberede dannelsen av et historielag i Røyken. Komiteen kom til å bestå av Per Ølstad, Einar Vinbæk og Hans Graff, med sistnevnte som formann.

På det konstituerende møtet på Høyenhall torsdag 20. januar 1966 ble Røyken Historielag stiftet; der deltok det 23 personer som valgte følgende interimsstyre: Hans Graff, formann, Odd Sandlund, sekretær og kasserer og John Lund, styremedlem.

januar i år ble de første 50 år markert med et festmøte på BIF-huset (Samfunnshuset) i Bødalen.
I alt var det samlet mer enn 100 personer under festmøtet som ble åpnet av leder Kåre Selvik.

– Det er svært hyggelig å se vårt medlem, den nokså nyvalgte ordfører i Røyken, Eva Norén Eriksen her, sammen med representanter for nabo-historielagene og Landslaget for lokalhistorie, og – ikke minst – velkommen til  dere øvrige medlemmer av Røyken Historielag med ledsagere begynte Selvik. Han ga bl.a. en oversikt over noe av lagets arbeide. Etter at lagets årbok utkom før første gang i 1970 og Bygdemagasinet med sitt første nummer i 1985 viser et overslag at det er publiser godt over 1000 artikler i disse publikasjonene. Et medlem, æresmedlem Ole Sønju, har alene skrevet mer enn 220 artikler. Mye praktisk arbeide er gjort, bl.a. på Kornmagasinet og på Hernestangen. Lagets arbeidskomiteer gjør et stor arbeide slik som med samling av gjenstander og  slektsgranskning. Det er ca. 60 personer som har tillitsverv i laget, og disse ble takket sæskilt. Selvik rettet en spesiell takk til Barbro Slåtto for hennes donasjon på kr. 150.000,- til laget, noe han tok som et tegn på at laget gjør et bra arbeide.

Så gikk ordet til ordfører Norén Eriksen, hun fokuserte på viktigheten av det å ha et aktivt historielag kommunen og spesielt på det store spekteret av aktiviter Røyken Historielag utfører – fra drift av kyststi og oldtidsveien, via slekts og gårdshistorie, utgivelse av kulturhistoriske magasiner og skrifter, museumsdrift og til opplæring av alle kommunens elever på 4. klassetrinn. I tillegg til et tilskudd på kr. 30.000,- overrakte Norén Eriksen blomster og en flott krystallvase.

Kulturinnslag 1

Leikarringen Huldra inntok så scenen og viste både sangdanser og danser akkompagnert av Hurum Spelemannslag for et begeistret publikum.

Fortid former fremtid

Terje Martinsen bidro med et foredrag med fokus på hvor viktig det å kjenne vår felles fortid. Dette er særdeles viktig for en kommune som Røyken siden vi er en av kommunene i Norge med størst vekst og tilflytning av nye innbyggere uten kjennskap til vår historie sier Martinsen.

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er historielagets høyeste utmerkelse og kun delt ut to ganger tidligere i lagets 50 første år, til Hans Graff i 2006 og til Ole Sønju i 2012. Under festmøtet ble ytterlige to tildelt denne utmerkelsen: Frøydis Christoffersen og Terje Martinsen. Om æresmedlemmene sier Selvik:

– Frøydis ble valgt til styresekretær i 1977 og hadde dette  vervet i fire år. Så var det på’n igjen i 1986 for nye fire år. Fra 2001 til 2010 var hun leder av  Museumskomitéen. Der er hun fortsatt et engasjert medlem. I 2008 mottok hun historielagets hederspris. Frøydis var også i noen år utleieansvarlig for Kornmagasinet, noe som omfattet vask av både hus og duker.

Så har vi det som ble betegnet som den verdensberømte suppa på Bø, altså den suppa som serveres på Mellom-Bø under Oldtidsmarsjen. Den har hun kokt og servert i snart 30 år. Det er muligens en overdrivelse – en liten en – at mange går denne marsjen nettopp på grunn av suppa. For å gjenta noe som ble sagt da hun fikk hedersprisen i 2008; den som ikke har smakt denne suppa har gått glipp av noe. Frøydis har også skrevet flere artikler i Bygdemagasinet.

– Terje er også innehaver at historielagets hederstegn. Han var styresekretær i tre år fram til 1986, og deretter styreleder i to år. Da Kornmagasinet ble ervervet og restaurert var han  en del av det som senere er blitt kalt Firerbanden, den drivende kraft bak den store dugnadsinnsatsen som da ble nedlagt. Terje har mye arbeide bak seg i Årbokkomitéen der han fortsatt er med, og han har etter det vi har regnet oss fram til skrevet ca. 20 artikler i årboka og omtrent like mange i Bygdemagasinet.

Terje har også gjort en stor innsats som formidler av lokalhistorie. Han har holdt en rekke  foredrag på våre medlemsmøter og i annen sammenheng, bl.a. om Røyken i 1814 på kommunens arrangement i anledning 200-årsjubileet for Grunnloven. Han har også skrevet boka i to bind om Røyken, Bygda og menneskene, der også historielaget medvirket.

Så fulgte hilsningstaler og gavedryss fra Hans Grimelund-Kjelsen, Landslaget for lokalhistorie, Frøydis Bryhn Ross, Asker og Bærum historielag, Thor Sørlie, Lier historielag og Øystein Øgaarden, Vollen historielag.

Anne Grethe Graff, en av deltagerne på stiftelsesmøtet, delte så historien rundt stiftelsen. Bland annet fortalte hun at bondelagets husdyrforsikrings fond overlot kr. 3.000,- til det nystartede laget, dette fordi daværende forsikringsordning opphørte.

Kulturinnslag 2

Vår lokale dikter Ole Kjølen bidro med diktet ”Årene som går”, et dikt noen og enhver sikkert kan kjenne seg igjen i.

Mette Ølstad avrundet kvelden med å fortelle litt om lagets skoleprosjekt hvor hun sammen med Unni Rolfsnes i høst har vært engasjerte og ikke minst engasjerende pedagoger.