Vil vise håndverkstradisjoner på Hernestangen

Publisert dato: 20. mars, 2018

Ved siden av Gjellumstua på Hernestangen ønsker Røyken Historielag å bygge et gårdsverksted med smie for å vise gamle håndverksteknikker.

– Dette er et formidlingsprosjekt som styret i Historielaget har stor tro på. I bygget på ca 50 kvadratmeter skal det bygges en esse, slik den så ut i gamle dager. Det er satt av plass til arbeidsbenker der gamle håndverkstradisjoner kan demonstreres. Målgruppen er barn og ungdom og andre interesserte, som kan få oppleve hvordan gammelt verktøy ble brukt til ulike typer håndverk. Gårdsverkstedet med smia vil således bli en fin arena for «Røyken forteller», som er samarbeidet vi har med alle skolene i Røyken om historieundervisning for alle kommunens fjerdeklasser. I et hus som dette vil det være mange muligheter for ulike typer formidlingsaktiviteter, sier styreleder Per Olav Berg.

Gårdsverkstedet vil også kunne bli et samlingssted for kursvirksomhet, og et verksted der ikke bare Historielaget kan reparere og vedlikeholde gamle gjenstander og utstyr.
– De fleste gårder hadde et verksted der man var selvhjulpne med mulighet til å sette i stand alt som gikk i stykker. Hernestangen er kommunens bygdetun, og med et hus som det vi planlegger her, vil vi utvikle bygdetunet til å bli en enda mer spennende plass for opplevelser og læring, sier Berg.

Prosjektet har en beregnet kostnadsramme på i underkant av 900.000 kroner.
– Historielaget har selv gitt grønt lys for at vi kan bruke inntil 200.000 kroner av lagets egne midler. Resten er dugnad, gaver og støtte. En klar forutsetning for at vi kan gjennomføre prosjektet, er at vi får hjelp av Røyken kommune til grunnarbeid. Vi må inn med vann og avløp og elektrisitet. Og vi må ha hjelp av kommunen med opparbeidelse av byggegrunnen. Uten denne støtten, spøker det for prosjektet, innrømmer Berg.

I løpet av planleggingsprosessen frem til i dag har det vært befaringer på Hernestangen med politikere og administrasjonen i kommunen, samt fra fylkeskommunen. Alle har gitt grønt lys for videre planlegging. Historielaget har også vært i forhåndskonferanse med byggesaksavdelingen i kommunen.  I disse dager legges siste hånd på byggesøknaden til kommunen, samt søknad om hjelp til grunnarbeid.

Det er arkitekt MNAL Amund Kjellstad fra Nærsnes som bistår Historielaget med tegningene til gårdsverkstedet med smia.