Dugnadsjobb for Historielaget

Publisert dato: 17. mars, 2021

Det er dugnadsgjengen bak smia og gårdsverkstedet som i slutten av august går i gang med første etappe, som er å kle om den ene langveggen og gavlveggen mot stabburet.

Neste år tas langveggen mot låven og siste gavlvegg. Underveis skal vindskier og utstikk males, samt at alle vinduene skal få et strøk maling. En del råte skal fjernes og erstattes med nytt trevirke.

Nå er det klart! Røyken Historielag har fått et dugnadsoppdrag av eiendomsavdelingen i Asker kommune. Bygningen "Salen" på Hernestangen skal få ny kledning, vindusomramminger og ellers en sårt tiltrengt oppgradering med vinduskitt og maling.
 

"Samlet vil dugnadsoppdraget gi rundt 90.000 kroner på kontoen til Historielaget. Vi skal stå for hele prosjektet og fakturere kommunen. Selv om vi fem i dugnadsgjengen samarbeider godt etter 1300 dugnadstimer allerede med smia, er det plass til flere dugnadshender når vi går i gang til høsten, sier leder i Historielaget, Per Olav Berg.