Årsmøtet 2021 ble avholdt 3. juni

Publisert dato: 22. juni, 2021

Her kan du se hva som ble diskutert på årsmøtet 2021.

Årsmøtet, som opprinnelig skulle holdes torsdag 18. mars, ble utsatt som følge av smittevernrestriksjoner. Årsmøtet 2021 ble derfor avholdt i Kornmagasinet torsdag 3. juni.Møteleder var Per Olav Berg, og antall stemmeberettigede til stede var 18.

Under årsmøtet ble nytt styre vedtatt. Ordstyrer gjennomgikk forslagene, og alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt. Kasserer Mona Haugrud og varamedlemmene Inger Graff og Turid Dahl går ut. Sekretær Rune Svensson var ikke på valg.

Styret valgt 3.6.21 består av:

  • Leder: Per Olav Berg (gjenvalg)
  • Nestleder: Bjørn Auke (gjenvalg)
  • Styremedlem: Arne-E. Torvbråten (gjenvalg)
  • Kasserer: Tom Harald Opsahl (ny)
  • Varamedlem: Bernt Otto Hauglin (gjenvalg)
  • Varamedlem: Frøydis Heimdal (ny)
  • Varamedlem: Elisabeth Kjellin (ny)

 

Revidert årsregnskap for 2020, samt budsjett for 2021, ble godkjent, og videre ble det vedtatt at kontingentsatsen på 325 kroner som ble vedtatt for 2021 på årsmøtet i 2020, fortsatt gjelder.

Det ble også vedtatt et lovendringsforslag av §4, punkt 12, underpunkt n, som etter endring lyder:

«Hederstegnsråd med leder, sekretær og ett medlem, alle for to år. Første gang velges sekretær og medlem for ett år. Minst en av de tre bør ha blitt tildelt hederstegn.»

Møteleder Per Olav Berg fremla også forslag til arbeidsprogram fram mot neste årsmøte. Av innspill ble det blant annet nevnt at medlemmer bør tilbys gamle utgaver av Bygdemagasinet og årbøker, grunnet et stort restopplag, og at det bør avholdes flere temamøter rundt om i bygda. Arbeidsprogrammet ble godkjent, og innspillene skal gjennomgås av styret.

 

Etter at årsmøtet var gjennomført mottok Liv Davidsen, mangeårig medlem av museumskomiteen, Røyken historielags hederstegn. Les mer her.

For fullstendig referat og liste over saker, se Årsmøtereferat 2021 på siden "Referat og rapporter".