Medlemsmøte om tog og bunad

Publisert dato: 28. oktober, 2022

Felles medlemsmøte for Røyken Historielag og Heggedal og omegn historielag frister til gjentagelse. Denne gang var det jernbanejubileum og bunad på Asker museum.

Det er ikke galt å si at toget er livsnerven gjennom bygda vår. Tettstedene Heggedal, Røyken og Spikkestad er skapt av toget. Derfor var det naturlig at Heggedal og omegn og Røyken Historielag for første gang inviterte til et felles medlemsmøte der vi markerte Drammensbanens 150 år og dessuten 100 år med elektrisk drift.

Anders Baalsrud fra Norsk Jernbaneklubb viste bilder av de tekniske nyvinningene innen vogner, lokomotiver, sporvidder, konstruksjoner av broer og stasjoner. I tillegg til foredraget har Asker museum laget en utstilling om banen.

Men utstillingen rommer mer enn toghistorien. Heidi Fossnes fra Røyken Husflidslag fortalte om sin samling av folkedrakter fra Hallingdal; plagg til bruk i hverdag og fest. Og linken mellom tog og bunader er logisk; man pyntet seg for å reise med toget. 

Et tankekors som de som var til stede dvelte ved må nevnes: Fra Stortinget vedtok å bygge jernbane mellom Oslo og Drammen i 1869 til banen sto ferdig i 1872, tok det bare tre år! Med datidens utstyr og ressurser i et komplisert landskap!

(Klikk på bildene under for å øke størrelsen)

(Foto av Dag Henning Sæther, leder i Heggedal og omegn historielag, og Per Olav Berg, Røyken Historielag, og Heidi Fossnes: Rune Svensson.

Foto fra jernbaneanlegget på Spikkestad 1872: Jernbanemuseet på Hamar. Fotograf ukjent.

Røyken jernbanestasjon 1911; Røyken Historielags bildesamling. Stasjonen hadde dobbeltspor for at tog kunne passere hverandre. I den første tiden etter åpningen i 1872 var det kun mulighet for av- og påstigning på det sporet nærmest stasjonsbygningen. Trafikken økte og på dette bildet ser vi at det er laget en perrong mellom spor 1 og 2, slik at det begge spor kunne ha på- og avstigning. Fotograf ukjent.

Fra Spikkestad 1907; Røyken Historielags bildesamling Jernbanestasjonen på Spikkestad lå mellom de to teglverkene. Bildet viser store vedstabler. Stasjonen var svært viktig for all transport til og fra teglverkene. Hans Spikkestad som på drev Spikkestad Teglverk 1902-1935 ga grunn og penger til opprettelsen til Spikkestad jernbanestasjon. Fotograf: Johan K.A. Foss.

Nedsnødd jernbanevogn på Spikkestad; Røyken Historielags bildesamling. Julen 1901 var jernbanen på Spikkestad nedsnødd i 4 dager. Dette er en engelskbygd karétvogn. Det var en vogn for 2. klasse passasjerer. Den hadde langsgående stigbrett på utsiden og direkte inngang til hver kupé. Konduktøren beveget seg da utvendig mellom hver kupe - også i fart. Hver kupé hadde ovn. Vi ser pipene på taket. Fotograf: Edvard Rud.