Åpen kveld på Kornmagasinet

Publisert dato: 29. mai, 2019

Røyken Historielag og Museumskomiteen inviterer nok en gang til åpent hus på Kornmagasinet torsdag 6. juni fra kl 18.00 til 21.00.

I årenes løp har Historielaget samlet inn og registrert over 2000 store og små gjenstander som gir et bilde av skole, landbruk, håndverk og industri og privathusholdninger i Røyken i gamle dager. At det eksisterer et minimuseum i kommunen er fortsatt en godt bevart hemmelighet for mange. Det ønsker museumskomiteen å gjøre noe med, og vil denne torsdagskvelden være til stede for å informere om hva som finnes i bygdesamlingen.

Det serveres kaffe og vafler og det blir salg av bygdebøker, årbøker, hefter og krus. Og det blir selvsagt mulig å melde seg inn i Historielaget.

(Illustrasjon: Penny Hansen)