Fra Ølstad-skolen til smia

Publisert dato: 31. mai, 2021

Fra 1875 til 1955 var det folkeskole på Ølstad skole. Nå har den gamle granitt-trappa funnet veien til smia og gårdsverkstedet på Hernestangen, etter ønske fra Jan Ølstad.

Anleggsgartner Marius Gatevold fra Røyken, med hjelp av Bjørn Enger og lærling Markus Utengen, hentet nylig de 135 år gamle granittblokkene og monterte dem opp på Hernestangen.

Ølstad skoles første skolebygg med ett klasserom og en liten lærerleilighet ble benyttet fra 1875 til 1884. Da ble lokalene for små, og bygningen ble bare brukt som lærerbolig. Ved siden av ble det satt opp et nytt skolebygg i 1885. Til å begynne med var det to klasserom her. Senere fulgte flere påbygninger i ulike etapper med håndarbeidsrom og en liten lærerinneleilighet i annen etasje.

Jan Ølstad regner med at granittrammen kom på plass til dette bygget, hvor det altså var folkeskole fram til 1955. Da sto nye Midtbygda skole ferdig. Den erstattet Ølstad og Kirkebygda skoler.


– Da Ølstadskolen ble revet på 1960-tallet, fikk min far, Martin Ølstad, den gamle granitt-trammen. Den ble satt opp og brukt til vår bolig i Bjørnstadsvingen 4 helt frem til gamlehuset ble revet i 2012. Jeg har siden tatt vare på dette 135 år gamle klenodiet, som skal være hogd ut i Grettefjellet, forteller Jan Ølstad.


I dag, 135 år etter at den ble hugget til, fremstår trammen like hel og upåvirket av tidens bruk. Trappa består av følgende to blokker: Topp-steinen måler 209 x99 og er 20 cm høy i bakkant og 18 cm i framkant. Opptrinn-steinen måler 209x33 cm og er 25 cm høy.

Etter at trappa var montert, ble det gruset og planert ferdig, og en benk som Per Olav Berg har laget, er boltet fast med kjetting.

Bildene viser anleggsgartner Marius Gatevold, Bjørn Enger (i gul jakke) og lærling Markus Utengen.

Bildet fra Ølstad skole er tatt 17. mai i 1952 eller 1953 og viser Laila Haug i midten, flankert av to jenter på besøk. (Bilde utlånt av Turid Dahl)