Registrerer gamle klær

Publisert dato: 6. november, 2018

Røyken Husflidslag har et prosjekt der de skal registrere gamle plagg fra før 1900. Historielaget er blant dem som vil bistå.

Husflidslaget er i gang med å lage en oversikt over lokale plagg skapt før år 1900 i Røyken og Hurum. En ressursgruppe er nedsatt for å organisere registreringen. Anne Kari Martinsen på Hovtun, bunadsvennene Stine Larsen og Helen Lyngby, sølvsmed Janne Helle, forlagseier og redaktør Heidi Fossnes i magasinet Bunad og Solveig Strand fra Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt på Fagernes deltar i ressursgruppa.

Organisert registrering av gamle plagg har pågått i mange år, men det er få funn fra Røyken og Hurum som er registrert. Solveig Strand opplyser at instituttet på Fagernes bare har kjennskap til en brudgomvest fra 1852 fra Røyken. Fra Hurum kun en jakke fra 1740.

Kjellfrid Engen i Husflidslaget forteller til Røyken og Hurums Avis at de nå skal rundt på museer i regionen og andre steder for å lete etter gamle lokale plagg. Hun ønsker hjelp fra lokalmiljøet.

Kjellfrid Engen peker på at registrering av gamle plagg handler om å bevare selve håndverksfaget og dokumentere klesmoter, levesett og tilgang på ressurser fra fra inn- og utland. Overordnet er Norges Husflidslags oppgave med å ivareta gamle teknikker, skikker, moter og materialtilngang.

Interesserte kan ta kontakt med Røyken Husflidslag og Kjellfrid Engen.