Dokumenter til Årsmøte 7. mars 2019

Publisert dato: 16. februar, 2019

I henhold til våre vedtekter legges dokumentene til årsmøtet 7. mars ut 14 dager før. Årsmøtet starter kl 19.00 på Kornmagasinet.

Saksliste 

Årsmelding 2018 

Regnskap, balanse, revisjonsrapport og budsjett  

Begrunnelse for forslag til lovendringer

Forslag til endringer i Lov for Røyken Historielag

Forslag til revidert Lov for Røyken Historielag 

Arbeidsprogram for 2019 

Valgkomiteens innstilling