Årsmøtet 2018 sa ja til satsing på Hernestangen

Publisert dato: 9. mars, 2018

Leder Per Olav Berg ble gjenvalgt på årsmøtet til Røyken Historielag 8. mars. Nestleder Bjørn Auke og styremedlem Arne Edvard Torvbråten var ikke på valg. Ny sekretær ble Gunn Thorbjørnsen og ny kasserer Mona Haugrud. Nye varamedlemmer er Eva Vinje, Bjørn Eric Hansen og Bernt Otto Hauglin.

Regnskapet for 2017 viser et årsresultat på kr 4.489,- mot et budsjettert overskudd på kr 3000,-. Budsjettet for 2018 ble også vedtatt, etter enkelte justeringer på årsmøtet. For 2018 budsjetteres det nå med et underskudd på kr 84.500,-. Det er link til budsjettet for 2018 nederst på siden. 

Styret har jobbet med et prosjekt på Hernestangen, der man ønsker å bygge en smie og et verksted på ca 50 kvadratmeter ved siden av Gjellumstua. Dette er kostnadsberegnet til ca 825.000 kroner, men styret ba om årsmøtets aksept for å kunne bruke opp til 200.000 kroner av lagets midler i 2018, noe årsmøtet sa ja til. Nå fortsetter planleggingsarbeidet for fullt. Støtte til grunnarbeid, støtte til materialer og annen støtte er beregnet til over 650.000 kroner. Målet er å komme i gang med byggearbeidene i sommer/tidlig høst og ha tett bygg før vinteren.

Et innkommet forslag fra Svein Majerberget om at Historielagets styre kan bevilge inntil kr 5000,- av lagets midler til utenforstående prosjekter, men stå fritt i prosjekter som er i regi av Røyken Historielag, ble enstemmig forkastet.

Ove Midtsem ble tildelt Røyken Historielags Hederstegn 2018. Se egen sak på hjemmesiden.

Av prosjekter i egenregi omfatter arbeidsprogrammet i 2018 smie og verksted på Hernestangen, Portnerstua i Slemmestad, bygging av tak over platting ved låven på Hernerstangen, restaurering av BP-stasjonen i Slemmestad sentrum, samt arbeid med å etablere en bildeaktiv- og fotoregisteringsgruppe. Styret arbeider også med å få nedsatt en egen lokalturgruppe, som kan arrangere markavandringer lignende de som Historielaget har gjennomført tidligere. Det er bare å ta kontakt med styret både om foto- og turgruppa.

Blant arrangementene i 2018 er "Fest som i gamle dager" i Sekkefabrikken 15. april, Åpent hus på Hernestangen i skoleferien, markedsdag på Hernestangen 26. august sammen med andre lag og foreninger i Røyken, skoleprosjektet Røyken forteller, stand under Røykenmila 3. september, markavandring til høsten (?), Oldtidsmarsj, høstmøte og julemøte, samt stands forskjellige steder i bygda før jul.

Etter årsmøtesakene holdt Frank Tangen fra Tofte et interessant og humørfylt kåseri og "Den første Huring - og den siste" - fra den første huring slo seg ned ved leirbålet på Rødtangen og til den siste huring tar i mot nye Asker. Publikum fikk være med på en reise der Frank Tangen trakk trådene fra steinalder til nåtid.

Budsjett 2018

(Alle foto: Bjørn Auke)