Nye gjenstander til Historielaget

Publisert dato: 9. november, 2017

9. november ble en låve i Røyken ryddet for flere verdifulle gjenstander – sett med øynene til ildsjelene i Historielaget.

Stadig blir samlingene til Historielaget tilført nye gjenstander. Museumskomiteen fanger rett som det er opp meldinger fra folk som lurer på om noe gammelt de har stående, kan være av interesse for Historielaget. Og ofte er det det; smått og stort av husgeråd, utstyr og alskens gjenstander som folk ønsker å kvitte seg med, kan få en plass for ettertiden hos Røyken Historielag.

9. november var Historielaget på gården Graff hos Gerd Graff Moen og Terje Moen i Klemmetsrudveien og hentet diverse landbruksredskap og maskiner.

Thorleif Berg, Ove Gunnar Midtsem og Svein E. Majerberget fra Museumskomiteen hadde assistanse fra Ole Kjølen som stilte med traktor, og Arne Torvbråten og Bjørn Auke fra styret i Historielaget.

Røyken Historielag føler en sterk forpliktelse til å ta vare på mest mulig av det som for lengst har gått ut av daglig bruk. Annen etasje på Kornmagasinet er for lengst fylt opp. Her har Historielaget laget utstillinger. Men Kornmagasinet er et lite egnet lokale for et større publikum; alt for varmt sommerstid og alt for kaldt om vinteren.
Historielaget leier lagerplass i låven på Prestegården i Røyken. Det vi ønsker oss, er en gang i fremtiden å kunne få vist frem mer av det vi har mottatt og registrert. Og vi ønsker fortsatt tips om folk har noe de tror kan være av interesse.