Stedskultur og røtter i nye Asker kommune

Publisert dato: 24. oktober, 2021

Torsdag 4. november inviterer Røyken Historielag til samtale på Innbyggertorget i Slemmestad om Slemmestads historie, kultur og identitet, som en del av en møteserie om vårt nye Asker.

«Hvor kommer vi fra og hvor hører vi til» er tittelen på møtet som Historielaget inviterer til. Så diskusjonen kan godt dreie seg om mer enn bare Slemmestad, men også om hva det betyr å ha dype røtter og føle seg knyttet til et sted.

Arrangementsserien «Vårt Asker?» ønsker å bidra til en samtale rundt identitet, med utgangspunkt i Askers mangfoldige kultur og historie. «Vårt Asker?» er et samarbeid mellom Askerbibliotekene, Asker museum, Oslofjordmuseet, Røyken Historielag og Vollen historielag. «Vårt Asker?» er støttet av Asker kommune og er en del av Kulturåret 2021. 

– Felles kultur og identitet er noe av det viktigste vi holder på med, har ordfører Lene Conradi sagt om kommunesammenslåingen. Hva kan en ny felles identitet være? Er det rom for flere identiteter i fellesskapet? Er kanskje «tilhørighet» et bedre ord? Dette ønsker arrangørene at vi snakker om. Og kanskje er samtalen viktigere enn konklusjonen?

Panelet på møtet som begynner kl 19.00, består av lokalpatriot Tor K. Karlsen, Slemmestadboer – og innflytter – Anne Marie Hogstad, og Arne Torvbråten, også Slemmestad-mann nå, men med røtter i Bøddalen.

Ordstyrer er Per Olav Torgnesskar fra MiA, Museene i Akershus.