Isstabel-monumentet i Nærsnes i gang

Publisert dato: 29. mai, 2017

Røyken Historielag er engasjert i kulturminneprosjektet for å etablere et monument over is-stablingen på Nærsnes. Nærsnes Kystlag har hovedansvaret for gjennomføringen.

Noe dugnadsarbeid er allerede gjennomført. I juni 2017 utføres det mer dugnadsarbeid for å få bevart en viktig del av kystkulturen på Nærsnes. Det er Nærsnes Kystlag som har hovedansvaret for prosjektet. I tillegg deltar Røyken Historielag sammen med Nærsnes Vel.

I området nedenfor den tidligere Nopec-bygget, innerst i Nærsnesbukta, ryddes det for kratt og småskog for å gi plass til kulturminneprosjektet som skal minne befolkningen om Nærsnes som viktig havn for iseksporten.
Her ble det stablet isblokker i store høyder, som ble dekket av sagflis og vegger for ikke å smelte før neste skip la til i bukta.
Prosjektet har en kostnadsramme på nær 350.000 kroner, hvorav ca halvparten utføres i form av dugnad. Monumentet, som blir liggende rett ved siden av Kyststien, vil til slutt bestå i et platå med et plankehjørne med «is» i stabler, samt informasjonstavler med tekst og bilder.