Overtar Blåhella kystsamling

Publisert dato: 27. april, 2022

Røyken Historielag har formelt overtatt ansvaret for å drifte Blåhella kystsamling.

Kystsamlingen holder til i et hyggelig naust ved kyststien mellom Åros og Båtstø, og ble etablert 28. september 1997. I nauset viser kystsamlingen bilder og gjenstander fra utstillinger som "Røyken i seilskutetiden", "Pappabåtene", Røykenfiskernes næringsvirksomhet", "Reisen til Amerika" og "landhandleriene i Røyken". Kystsamlingen viser også et stort antall fiskeredskaper og utstyr til båtbygging, blant annet utstyr fra båtbygger Adam Jensen, som drev aktivt på Nærsnes frem til 1860-tallet.

For publikum holder kystsamlingen dørene åpen for interesserte besøkende alle søndager minus juli, fra første søndag etter 17. mai og ut september. Besøkende kan kjøpe kaffe og vafler.

Etter at styret i Blåhella kystsamling fant det vanskelig å samle et drivedyktig styre til å fortsette aktiviteten, henvendte de seg til Røyken Historielag. På årsmøtet 27. april ble Blåhella kystsamling som selvstendig organisasjon enstemmig vedtatt nedlagt. Vederlagsfritt skal alle eiendeler, likvide midler, gjenstander, bilder, bibliotek og protokoller overføres til Historielaget. Selve naustet eies og vedlikeholdes av Håkon Sundby.

- For Røyken Historielag var det aldri noe alternativ enn å si ja til å ta på oss ansvaret for å videreføre denne verdifulle samlingen av bilder, gjenstander og utstyr knyttet til aktiviteten langs kysten vår, sier leder Per Olav Berg i Historielaget.

Samtidig med overtagelsen av kystsamlingen har Historielaget omorganisert sin museumskomité.

- Vi har opprettet en egen gruppe i museumskomiteen som får et særskilt ansvar for å følge opp kystsamlingen. Vi er bevisst at det er en stor oppgave vi har påtatt oss, og har stor respekt for arbeidet som er nedlagt her i årenes løp siden 1997. Heldigvis ser det ut som om vi får mye drahjelp fra de tidligere medlemmene i kystsamlingen den første sesongen som snart står for døra, sier Per Olav Berg.

Bildet: Nestleder Bjørn Auke i Historielaget (t.v.) sammen med avtroppende styreleder Kristian Halvorsen i Blåhella kystsamling, og styreleder Per Olav Berg i Røyken Historielag.