Ny katalog fra Museumsforlaget

Publisert dato: 12. november, 2017

Museumsforlaget er et nisjeforlag som utgir bøker om kulturarv. Nå er årets katalog med nye godbiter kommet. Her er mye spennende for historieinteresserte.

Forlaget satser på historie, arkeologi og andre fag som forteller om fortid og nåtid for fremtiden. Museumsforlagets utgivelser har høy faglig kvalitet og forlaget er godkjent som publiseringskanal for vitenskapelig publisering. De engasjerte medarbeiderne i Museumsforlaget har lang erfaring fra forlagsbransjen og gir forfattere og oppdragsgivere trygg personlig oppfølging.

Museumsforlaget er eid av Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og har kontor i Trondheim.

I samarbeid med Seksjon for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet utgir Museumsforlaget tidsskriftet SPOR to ganger i året. Er du interessert i arkeologi og kulturhistorie? SPOR byr på en spennende reise tilbake i tid, da folk levde under andre forhold og med andre rammer enn oss – men møtte utfordringer til forveksling lik våre egne. Arkeologene avdekker jevnlig nye bruddstykker av fortiden. I SPOR kan du lese om nye funn, ny forskning og moderne analysemetoder som velter gamle teorier om kull og gir plass til nye.

Bestillinger på bøker eller tidsskrift kan sendes via www.museumsforlaget.no eller post@museumsforlaget.no