Museumshavnen i Vollen

Publisert dato: 27. juni, 2016

‘tekst & foto bjørn auke

Historielaget var invitert til åpningen av den nybygde museumshavnen utenfor Oslofjordmuseet mandag 27. juni 2016, kl. 10.00. Her skal det stilles ut fritidsbåter av ulike typer, slik at det blir en flytende båtutstilling. Museet vil da også få besøksplasser for folk som ønsker å besøke museet via sjøveien. Sjøskolen i Asker vil i tillegg benytte havna da båter brukt i undervisning skal ligge der.

Dette er en offentlig flerbrukshavn og samtidig en havn for museumsformål og sjøskole. Anlegget skal være allment tilgjengelig, særlig for de som kommer spaserende, men også for folk som kommer sjøveien.

Deler av utbyggingen har vært privatfinansiert, i særlig grad fra DNV GL via avtale med Follo Museum og Venneforeningen for Oslofjordmuseet. Samtidig har det vært helt nødvendig med vesentlige bidrag fra kommunen som grunneier.

Etter politiske behandling og prioriteringer ble det gjennomslag for en modell hvor kommunen hadde ansvaret for prosjektgjennomføring med delvis privat finansiering.

– Nå er det all grunn til å være fornøyd, sier Nils Otto Holmen, en av ildsjelene bak byggingen av Oslofjordmuseets nye museumshavn. Sammen med Terje Wold fra sjøskolen, tidligere Asker-ordfører Eyvind W. Wang, tidligere styreleder i Follo Museum Hans Olav Moen og andre private ildsjeler har han i mange år utført et omfattende arbeid for å legge til rette for en havn i Maudbukta.