Skipperstua i Hyggen fullfinansiert

Publisert dato: 11. desember, 2017

Historiegruppa i Hyggen og Røyken Historielag er et stort skritt videre i arbeidet med å sette i stand Skipperstua i Hyggen.

Etter at Sparebankstiftelsen DNB nylig bevilget kr 55.000,- til prosjektet, er det kommet inn støtte som fullfinansierer et kostnadsoverslag tilsvarende budsjett på kr 377.000,-. Blant støttebeløpene er kr 100.000 fra Kulturminnefondet. Det skal utføres et betydelig dugnadsarbeid før istandsettingen er ferdig.

På Kongsberg holder lafteekspert Håvard Sønju til. Han skal jekke opp Skipperstua og skifte ut noen av stokkene i veggene. I tillegg skal vinduer restaureres og ny panel i opprinnelig stil skal på deler av fasaden.

"Skipperstua" i Hyggen, Røyken, G.nr.B.nr. 75/9 er et frittliggende laftet en-etasjes hus fra 1700 tallet, med saltak tekket med takstein, størrelse laftet del ca 5x6,5m. Skipperstua, eller Strandhuset som mange velger å kalle huset, ligger ved Strandveien ca 15-16 meter fra stranda til Drammensfjorden. Dette er sannsynligvis en av bygdas eldste trebygninger, som ligger godt synlig i kanten av dyrket mark, ved siden av offentlig godt sommerbesøkt strandområde i Hyggenbukta.
Etter utbedring og istandsettelse skal Skipperstua brukes av skolene, lokallag og historielag til undervisning om lokalhistorie, fiske, saltkoking, sjøbruk, båtbruk og skipsfart i Hyggenbukta og Drammensfjorden.
Målet til Historiegruppa i Hyggen er at istandsettelsen skal være ferdig til Hyggendagene høsten 2018.

Kulturminnefondet skrev blant annet dette i sitt tildelingsbrev til Røyken Historielag: Skipperstua er en av få gjenværende strandsitterstuer i Røyken og regnes av både kommune og fylkeskommune som et svært spesielt kulturminne. Tidens tann har tæret på stua, og både råte og borebiller har bidratt til å ødelegge bunnstokker og andre deler av konstruksjonen. Det er svært positivt at Røyken Historielag ønsker å sette i stand stua og at de har valgt å gjøre dette der den står uten å flytte den.

Bildene viser besøk av Kommunestyret høsten 2017 og dugnadsarbeid sommeren 2017.