Referat fra Årsmøtet 2020

Publisert dato: 19. februar, 2020

Årsmøtet for 2020 ble avholdt på Kornmagasinet torsdag 25. juni i henhold til vedtektene, men uten servering og ekstern foredragsholder på grunn av covid-19-situasjonen. Klikk under for å lese referat fra årsmøtet.

Referat fra årsmøtet 2020

Saksliste årsmøte 2020

Årsberetning 2019

Regnskap - noter - revisors beretning - budsjett

Forslag til kontingent 2020

Valgkomiteens innstilling

Arbeidsprogram 2020