Interessant om julehefter

Publisert dato: 11. desember, 2017

Et 40-talls personer fikk med seg kåseriet til Gleinåsen-mannen Tom B. Jensen om julehefter utgitt under annen verdenskrig da Røyken Historielag inviterte til julemøte 2017.

Tom B. Jensen er en ivrig samler, og har mer enn 30.000 bøker. Han har også reist til arkiver flere steder for å finne alt som ble gitt ut av julehefter i årene 1940 til og med 1945. Dette har han samlet i en bok, og deler av dette viste han forsamlingen på Kornmagasinet 7. desember. 

Her er tydelig nazi-vennlige hefter og hefter med et mer skjult budskap. Mange julehefte-utgivere og ukeblad-forlag ble nektet å gi ut sine produkter i krigsårene, men det er likevel en flott samling som er samlet mellom to permer, og i lysbildeforedraget til Jensen. Norske illustratører satte sitt preg på jueheftene, slik de gjorde i ukebladene et par tiår etter krigen.