Julemøte 8. desember 2022

Publisert dato: 9. september, 2022

Torsdag 8. desember kl 19.00 på Kornmagasinet: Julemøte/medlemsmøte med julekake og kaffe og møte med forfatter Thor Gotaas. (Bildet). Temaet for kåseriet hans kan sammenfattes til «Fra utedass til sport og ørkenen i New York».

Thor Gotaas er forfatter og folkeminnegransker. Han skriver kulturhistoriske bøker med folkloristisk vinkling. Gotaas er cand. philol. fra Universitetet i Oslo med hovedoppgaven Holdninger til tatere sett i historisk perspektiv. Han har skrevet flere bøker om idrettshistorie, utedassens historie og reiseskildringer. En av idrettsbøkene har han skrevet sammen med Historielagets egen Tor Kise Karlsen.

I tillegg til kaffe og julekake blir det utlodning av fruktkurv og gavekort hos Sport1