Forslag til endring av Lov for Røyken Historielag

Publisert dato: 3. februar, 2019

På årsmøtet til Røyken Historielag på Kornmagasinet 7. mars legger styret i Røyken Historielag frem forslag til endringer i Lov for Røyken Historielag. Dette skal i følge lagets lover bekjentgjøres minst fire uker før årsmøtet.

I teksten under begrunner styret sine forslag til endringer. I de to dokumentene det linkes til, synliggjør styret først endringsforslagene, deretter viser det siste dokumentet hvordan styret mener hele den nye Lov for Røyken Historielag skal lyde, og som styret foreslås vedtatt på årsmøtet.

Begrunnelse for forslag til lovendringene:

  1. Det skal velges tre varamedlemmer, likeverdige. Iflg. de gamle lovene var disse valgt som nr 1,2 og 3. Dette er upraktisk ved avstemninger.
  2. På årsmøtet velges to representanter til å underskrive protokollen. Uttrykket «medundertegne» er fjernet.
  3. §4 og §5 har byttet plass, det er naturlig at styret beskrives før årsmøtet.
  4. §5 som gjelder årsmøtet er omredigert, med klargjøring av tidsfrister for kunngjøring av saker, samt en mere fullstendig saksliste.
  5. Punktet om  ramme for neste års arbeide er tatt inn i sakslisten for årsmøtet som et eget punkt. (9). Dette punktet var i den gamle lov «gjemt» i sak 14.

 

Synliggjøring av endringsforslagene: Klikk HER

Styrets forslag til ny ordlyd i Lov for Røyken Historielag: Klikk HER