ÅRSMØTE 2023 - med korrekte dokumenter

Publisert dato: 26. februar, 2023

Røyken Historielag inviterer til årsmøte 2023 på Kornmagasinet 23. mars kl 19.00. Nå er alle dokumentene lagt ut.

Forslag til saker som ønskes behandlet, må leveres styret senest to uker før årsmøtet.

Saksliste med alle dokumenter legges ut her senest to uker før:

ÅRSMØTEDOKUMENTER 2023

Etter årsmøtesakene skulle Gro Jerpåsen, Asker kommune, orientere om kommunens planer for bevaring av kulturminner. Grunnet sykdom stiller Victor Iversen fra museumskomiteen. Han vil fortelle om arbeidet som gjøres med digitalisering av bilder og vise eksempler.

Kaffe og vafler. Velkommen!