Vellykket arrangement om isskjæring og iseksport 21. februar

Publisert dato: 21. februar, 2016

Røyken Historielag, i samarbeid med Karl Ramton og hans team på Ramton Camping, avholdt 21. februar sitt andre arrangement i rekken av jubileumsarrangementer; i strålende vær møtte flere enn 150 personer fram til arrangementet.

De frammøtte ble presentert for et todelt opplegg; første del tok for seg det praktiske hvor det ble gitt en praktisk innføring i isskjæring og teknikk, fulgte av en orientering om isindustriens betydning i de rundt hundre årene den eksisterte

Under den praktiske delen tok Karl Ramton og hans team tilskuerene med på hele prosessen; fra skjæring, gjennom lasting av isblokker på spesialslede, transport, lossing og til slutt transport på isstilling inn til ishus. Familien Ramton har tatt vare på mye verktøy og utstyr fra den tiden det ble drevet kommersiell isdrift på gården og vi fikk demonstrert både manuell- og elektrisk issag, original isslede og teknikk ved bruk av ishaker. Alt i alt en informativ og pedagogisk godt forberedt forestilling.