Bli med på en ny Oldtidsmarsj!

Publisert dato: 6. september, 2023

Søndag 17. september arrangerer Røyken Historielag turmarsjen ”fjordimellom” fra Gullaug til Slemmestad for 32. gang. I år er den berømte ertesuppa på Mellombø tilbake!

Marsjen følger Oldtidsveien fra Gullaug i Lier til Slemmestad. 

Oldtidsveien gjennom Røyken kommune er en del av den gamle ferdselsveien som binder Drammensfjorden i vest og Oslofjorden i øst sammen.
Langs denne traseen finner vi gammel bosettings, næringsvirksomhet og andre spor etter våre forfedre som ligger langs denne "hovedåren" som "perler på en snor”.
Start: Gullaug i Lier (Kleivene) mellom kl 10.00 - 10.30, ved Elopak mellom kl 10.30 - 11.30, eller Røyken kirke med start mellom kl 11.00 – 12.00. 
Startkontingent: Voksne kr 50.- / barn kr 20.- / familie kr 80.-. 
Transport fra Portnerstua i Slemmestad: 
Kl. 09:30 til Gullaugkleiva, kl.10:30 til Røyken kirke, kl.11:15 til Røyken kirke.
Voksne kr. 50,- / barn kr. 10,-. 
Merker: 
1. gangs deltakelse: Bronsemerke, kr. 30,- per stk. 
2. gangs deltakelse: Sølvmerke, kr 30,- per stk. 
5. gangs deltakelse: Gullmerke, kr 30,- per stk. 
Det serveres saft ved Røyken kirke og hjemmelaget ertesuppe (kr. 30,- per. porsjon) og saft på gården Mellombø.
Skilt langs ruten, se www.oldtidsveien.no 
Innkomst ved Slemmestad innbyggertorg innen kl. 16:00. 
Alternativ innkomst for startende fra Gullaug ved Røyken kirke innen kl. 12:30.