Mye folk og god stemning på isskjæringsdagen

Publisert dato: 25. februar, 2018

"Dette må dere gjenta hvert år!" "Et kjempearrangement!" Lovordene var mange da drøyt 200 personer kom til Ramton camping søndag 25. februar for å oppleve hvordan det foregikk da isen ble hentet ut fra dammene i bygda.

Karl Ramton i samarbeid med Røyken Historielag sørget for noen opplevelsesrike timer med demonstrasjon av isskjæring. Spesielle teknikker måtte til for å trekke isblokkene opp av vannet. De veide ikke sjeldent rundt et par hundre kilo hver. Deretter ble de lastet på hestesleden og fraktet til lagring i ishuset før videre ferd med seilskutene ut til flere mottagerland i Europa.

Karl Ramton viste både manuell skjæring og skjæring med en elektrisk issag som Ramton fikk i 1948. De elektriske sagene revolusjonerte isproduksjonen da de kom i årene rett før, under og etter 2. verdenskrig, forteller Ramton. Han opplyste også om at de dyktigste isskjærerne gjerne greide å hente opp 4-500 isblokker på gode dager. Ofte var det dessuten ikke nok å skjære isblokker og få dem opp av vannet. Var det mye issørpe som hadde frosset i de øvre lagene, måtte dette hugges bort, slik at selve isbklokken som skulle eksporteres, inneholdt klar og ren "stål-is."

Inne i servicebygget ved isdammel, der det også var salg av pølser, vafler og varmt drikke, fortalte Terje Martinsen om «isdriften – en viktig næringsvei i hundre år.» Isskjæringen foregikk mange steder på dammer langs Oslofjorden. Men særlig i Nærsnes - og Ramton - fikk isskjæring og iseksport en stor betydning for utvikling av tettstedet.

Etter hvert klarte solen å presse seg gjennom et tynt skylag, og det ble rene påskestemningen ved dammen, der store og små koste seg med mat og drikke. Det er Jens Smiseth som har tatt bildene fra isskjæringsdagen 2018.