Styret

Styret har i perioden bestått av:

Ole Rud - formann
Bjarne Kjos - nestformann
Arne Trulsvik - kasserer
Anne-Kirsti Andresen - sekretær
Kari Sletner - styremedlem
Ole Sønju - varamedlem
Bjørn Fossnes - varamedlem
Berit Jaksland - varamedlem

Styremøter/medlemsmøter

Det har vært avholdt 11 styremøter, 1 medlemsmøte, julemøte samt årsmøte i perioden.

Vi har utgitt 2 bygdemagasin og 1 årbok.

Medlemmer

Laget har 713 medlemmer per 31/12-05.

Aktiviteter

Bli kjent i egen bygd
Kurset ble holdt over 3 kvelder i april, og avsluttet med en busstur.Det var stor oppslutning også denne gangen, og 58 var påmeldt til første kvelden. Det var til og med noen som ble avvist.
Dette er et populært tiltak som vi kommer til å gjennomføre ca. hvert tredje år.

29/5 - Markvandring
Turen gikk fra Spikkestad sentrum - Lindorff - Bjønndalen - Ovnerud - og tilbake til Spikkestad sentrum, en tur som tok ca. 3-4 timer med innlagt matpause. Guide på turen var Ole Sønju. Ca 30 deltakere møtte opp.

Grodalen mølle
Kjøpekontrakten ble undertegnet 1. juni. Vi har sikret oss en stor flott eiendom og mye arbeid fremover.
En egen komitee er valgt for å sikre fremdriften av arbeidene ved mølla. Det er foretatt en del opprydding/bortkjøring, men mye står fortsatt igjen. Ledige hender er velkomne.

1/6 - Budstikka-stafetten - stand Rortunet.
I forbindelse med markeringen av 1905 jubileet, arrangerte Røyken og Hurums Avis en stafett. "Budstikka" kom med båt fra Hurum og gikk videre til Asker Kommune. Historielaget hadde i den forbindelse stand på Rortunet, hvor vi bla.a. solgte gamle bøker. Interessen var heller laber.

10-11/6 - Rortunet
Vi hadde også i år stand på markeds- dagene. Historielaget velger i fremtiden å profilere seg utenom disse arrangementene.

21/8 - Markvandring
Turen startet med info om gården Huseby. 9 av gravhaugene på gården ble besiktiget, før turen gikk videre mot RV 23 og Krokoddveien til den gamle handelsstedet Lund. Etter matpause gikk turen videre ned Bergveien og til Follestad hvor turen endte. 23 møtte opp, og guider på turen var Terje Martinsen.

25/9 - Oldtidsmarsjen
60 personer deltok i årets marsj. Antallet er lavt og vi bør vurdere endringer i opplegget for å trekke flere mennesker til marsjen. Få deltakere kan umulig skyldes ertesuppa på Bø, den holdt vanlig standard. Det var natursti også i år.

29/10
Representanter fra Røyken Historielag deltok i slektsforskerdagen ved Drammen Bibliotek.

3/11 - Medlemsmøte
Temaet på medlemsmøtet var Grodalen mølle, og orientering om dette ble gitt av Terje Martinsen. Ca. 25 fremmøtte.

29/11
Fylkesarkivet for Vestfold inviterte til kurs på Kongsberg 29/11, hvor temaet var arkiv og sikkerhet. Fra Røyken Historielag deltok Kjell Jørgensen og Bjørn Fossnes. En av våre viktigste fremtidige oppgaver er å sikre en god arkivplass for verneverdig materiale, og håpet er at vi skal få dette til på Mølla.

8/12 - Julemøte
Tore Østern tok oss med på en foto-reise gjennom året i Røyken og Hurums natur.35 møtte opp. En fin kveld med masse flotte bilder.

November - Bygdebok nr. 2 utgis
Bygdeboka nr 2 kom ut i november, og igangsatte stor aktivitet i Historielaget i dagene før jul. Vi hadde stand 3 dager på Spikkestad, 1dag på Røyken og 4 dager på Rortunet. Totalt solgte vi ca.150 bøker.
En takk til dere som stilte opp i travle førjulsdager.

Historiekalenderen
Etter henvendelse fra Røyken Lions ble Ole Sønju og Bygdeboka

Kulturdagene 2006
Vi valgte i år å satse på en åpningsdag på Kornmagasinet. Bygdesamlingen ble holdt åpen, og det ble servert kaffe og vafler. Temaet for dagen var utvandringen fra Drammensdistriktet til Hawaii, hvor de utvandrede senere ble omtalt som "akkamei"-folket. Foredraget var ved Knut Stensdal. Arrangementet trakk lite med folk.

Hernestangen
Arbeidene med innredningen av et rom i låven på Hernestangen ble videreført. Dette arbeidet startet opp i 2004.

Gunnar Kristiansens dødsbo
Vi har fått overtatt hefte- og innbindingsmaskiner. Diverse bøker og innbo, samt det som var igjen av det gamle skomakerverkstedet. Dette er nå lagret på Mølla.
De gamle bygdebøkene ble delt ut gratis til barne- og ungdomsskolene i Røyken. Vi sitter inne med et stort lager av denne boka.
Vi nevner også at Røyken Historielag i år fyller 40 år. Laget ble grunnlagt 20.januar 1966. Eneste gjenlevende av grunnleggerne er Hans Graff.
Kjell Jørgensen er i gang med å opprette hjemmeside for Historielaget. Denne ligger nå inne på historielaget.no

Historielagets komiteer m.m.


Arrangementskomiteen

Kari Sønju - leder
Solveig Ingebretsen
Gerd Fossnes
Aslaug Hegg
Randi Johansen
Inger Marie Melvold

Museumskomiteen

Frøydis Christoffersen - leder
Knut Stensdal
Kari Stensdal
Olaf Skryseth
Kjell Kjos
Ivar Hov
Sverre Hella
Anne Berit Hella

Bygdemagasinet

Bjørn Fossnes - redaktør
Jan Lien
Kjell Fossnes
Liv Turid Sognebro
Kjell Jørgensen

Slekts-og gårdshistorie

Odd Arne Svendsrud - leder
Asbjørn Westermann
Jan Helness
Jorun Dambo
Arne Myhrvang

Årbokkomiteen

Per Olav Berg - leder
Terje Martinsen
Jørn Jensen
Anne Sofie Hjelmeland

Representant for styret i Hernestangen

Bjørn Bjørnstad

Revisorer

Rolf Hansen
Martin Aasgaard

Vedlikehold av Kyststien

Harald Tvedten
Erling Gabrielsen
Magne Ski
Ole Sønju
Gunnar Graff
Harald Melvold

Vedlikehold av Oldtidsveien

Ole Rud
Bjarne Kjos
Martin Aasgaard
Jan Bjerknes
Bjørn Bjørnstad
Harald Melvold

Valgkomiteen

Harald Melvold
Cato Christoffersen
Asbjørn Westermann

Komiteer valgt av styret


Byggeskikkbok-komiteen

Jørn Jensen
Kjell Fossnes
Inger Drengsrud Førde
Jan Ølstad
Harald Melvold
Kristian Halvorsen
Kåre Selvik
Ingrid Bjørnstad

Møllekomiteen

Arne Trulsvik
Robert Jensen
Jens Sundby
Gunnar Graff
Terje Martinsen
Kristoffer Gjellum
Bjørn Bjørnstad

Til slutt vil styret rette en takk til de forskjellige komiteene som i løpet av året har gjort en strålende innsats for laget.
Styret
Anne-Kirsti