Styret

Styret har i perioden bestått av:

Ole Rud - formann
Bjarne Kjos - nestformann
Arne Trulsvik - kasserer
Anne-Kirsti Andresen - sekretær
Berit Jaksland - styremedlem
Ole Sønju - varamedlem
Bjørn Fossnes - varamedlem
Kristin Ølstad - varamedlem

Styremøter/medlemsmøter

Det har vært avholdt 11 styremøter, 2 medlemsmøter, julemøte samt årsmøte i perioden.

Vi har utgitt 2 bygdemagasin og 1 årbok.

Medlemmer

Laget har 665 medlemmer per 31/12-06.

Aktiviteter

29-30/4 - Loppemarked
Etter iherdig innsats fra Museumskomiteen, med Frøydis Christoffersen i spissen, kunne Historielaget arrangere sitt første loppemarked helgen 29-30/4. Lange køer foran døra v/åpningen bar bud om klingende mynt i kassa. Et jevnt tilsig med folk både lørdag og søndag ga oss kr 46.000! En takk til museumskomiteen som gjorde en kjempeinnsats.

21/5 - Markvandring til Mølla
I regnvær møtte 12 personer opp for å gå turen fra Røyken stasjon til Mølla og tilbake. Vel fremme ved Mølla spiste vi maten og varmet oss inne, mens Terje Marinsen fortalte om mølla. De aller sprekeste gikk turen tilbake til Røyken sentrum.

18/6 - Sommertur til Labromuseene og Kongsberg kirke
22 deltakere var med på turen, med guide Arne Gyttrup i spissen.
Etter først å ha fått litt historikk om Labrofossen og industrien som vokste frem, gikk turen videre til Norsk Vassdragsmuseum, hvor vi fikk et innblikk i naturen, industrien og kulturen langs Numedalsvassdraget. Vi var også innom Labro atelier og Norsk Vegmuseum, før turen etter mat og drikke endte opp i Kongsberg kirke hvor en engasjert guide viste oss rundt. En flott tur.

27/8 - Markvandring i Nærsnesmarka
23 personer møtte i strålende solskinn opp til turen som gikk fra Nopec til Bårsrud og ned til tjernet, ned Østveien til Nærsnes, om Tangen og stranda og tilbake til Nopec. Med på turen var Harald Sand og Kåre Selvik som fortalte om Nærsnes historie, om isdrift og saltutvinning, om teglverk og skipsbygging. En flott tur.

12/9 - Oldtidsmarsjen
Vi ble i år velsignet med et strålende vær. 67 personer deltok. 24 gikk hele marsjen, 4 startet fra Spikkestad og resten fra Røyken kirke. I år kunne vi nyte ertesuppa på Bø ute i solskinnet, og det smakte godt.
Vinneren av årets natursti ble Berit Svens.

19/10 - Utdeling av Røyken Kommunes Kulturpris
Kulturprisen for 2006 ble tildelt Terje Martinsen, og det falt naturlig at denne utdelingen fant sted på Kornmagasinet. Rolf ”Mulen” Karlsen tok oss med sine filmer mange år tilbake i tid, hvor Sanitetsforeningene i Slemmestad og Bødalen var temaet. Ordfører Rune Kjølstad foretok utdelingen av Kulturprisen og Røyken Vokalensemble avsluttet kvelden med mye flott sang. Ca. 40 personer var møtt opp denne kvelden.

7/12 - Julemøte
Ca 45 personer møtte opp. Eldar Steen holdt et engasjerende foredrag om Sølvveien fra Kongsberg til Drammen.

Røykenkalenderen 2007


Vi har også dette året, i samarbeide med Røyken Lions, utgitt kalender.
Dette førte til vanlig travelhet med stands i helgene før jul. En takk for fin innsats.

Historielaget har nok et år med travel aktivitet bak seg. Vi har mye vi skulle ha gjort og vi trenger folk til dugnad av alle slag. Her kan blant annet nevnes Mølla. Så de som har en ledig stund er hjertelig velkommen.

Til slutt vil styret rette en takk til de forskjellige komiteene som i løpet av året har gjort en strålende innsats for laget.
Styret
Anne-Kirsti