Styret

Styret har i perioden bestått av:

Ole Rud - formann
Bjarne Kjos - nestformann
Arne Trulsvik - kasserer
Anne-Kirsti Andresen - sekretær
Berit Jaksland - styremedlem
Ole Sønju - varamedlem
Bjørn Fossnes - varamedlem
Ingrid Buck - varamedlem
Kristin Ølstad - varamedlem

Styremøter/medlemsmøter

Det har vært avholdt 11 styremøter, 1 medlemsmøte, julemøte samt årsmøte i perioden.

I tillegg har vi arrangert "Bli kjent i egen bygd".

Vi har utgitt 2 bygdemagasin og 1 årbok.

Medlemmer

Laget har 660 medlemmer per 31/12-07.

Aktiviteter

Bli kjent i egen bygd
Ble arrangert på Kornmagasinet 3 torsdager i april hvor 35 personer deltok, og ble avsluttet med guidet busstur hvor 45 deltagere var med. Temaet under disse tre kveldene var :Terje Martinsen som fortalte om bosetting, stedsnavn og næringsliv. Ole Sønju tok seg av Husmannsliv, livet på landsbygda og omvisning i Røyken kirke. Bjørn Fossnes og Bjørn Brønner viste siste kvelden gamle og nye lysbilder av steder og bygninger i Røyken kommune. Bussturen gikk rundt i hele Røyken. Det var bl.a.stopp på Hernestangen og omvisning på cementmuseet på Slemmestad

3/6 - Markvandring
I strålende solskinn møtte over 40 personer opp på Høvikvollen denne søndag formiddag. Turen gikk først ned til John Kolsrud., "Røykens siste fisker" som fortalte om sitt arbeid på sjøen. Her fikk vi servert rykende fersk ål. Videre gikk turen langs Kyststien over Båtstå og til Blåhella Kystsamling. Underveis fikk vi løpende informasjon fra guide Ole Sønju om stort og smått langs denne strekningen. Vel fremme ved Blåhella var vi både sultne og tørste, og her ble vi servert kaffe og vafler som ble inntatt ved sjøkanten i det fine solskinnet. En kjempefin tur i nydelig sommervær.

14. juni 2007
En liten merkedag. Kornmagasinet har vært i vårt eie i 20 år på denne dagen.

26/8-2007 - Markvandring på Spikkestad
Vi startet hos Toril Kure på Spikkestad hvor hun fortalte litt om gården og griseholdet der. Det blir drevet produksjon av smågris i stor skala. Turen gikk fra gården ned til Kjoselva (Hegga) hvor det har ligget et sagbruk i over 300 år. Saga ble riktignok borte for 100 år siden, men rester av fundamentene saga har stått på kan fortsatt sees. Videre gikk turen via Åserud til boplassen Haukelia, som var den siste plassen i Røyken med husmannskontrakt. Vi tok en velfortjent rast på toppen overfor Haukelia, hvor utsikten strekker seg helt til Svelvik. Ca 15 deltagere møtte opp.

9/9-2007 - Oldtidsmarsjen
Gikk i år for 19 gang. 75 deltakere startet, hvorav 25 gikk for første gang. Været var strålende, og det samme var ertesuppa på Bø, og vi takker Frøydis for at hun fortsatt stiller opp. Vi kunne imidlertid tenkt oss flere deltakere på marsjen.

11/10-2007 - Medlemsmøte
Ca 25 personer møtte opp for å se bl.a. Ultveit Mo’s gamle Røykenfilm, formidlet av Rolf "Mulen" Karlsen.

6/12-2007 - Julemøte
Jørn Jensen holdt foredrag om Byggeskikk-bok for Røyken som er under skriving. Antall fremmøtte ukjent.

Mølla


Vinduene er nå på plass i Mølla. Etter maledugnad på Mølla 9. juni var nesten alle vinduene malt og klare til å settes inn. Dette måtte vi bruke et bygningsfirma til for å få denne jobben utført. Vi trenger mange ivrige hender videre i arbeidet med Mølla.

Røykenkalenderen


Vi har også i år hatt et samarbeidee med Lions om utgivelse av Røykenkalenderen. Temaet i år var:
"Reise og transportmåter i bygda vår gjennom tidene".

Til slutt vil styret rette en takk til de forskjellige komiteene som i løpet av året har gjort en strålende innsats for laget.
Styret
Anne-Kirsti